IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütünde kadının imajı: Beate Zschäpe

Konu/Arka plan

Kadının rolü (rolleri)

Zschäpe’nin ifadesi – Alman geleneği kızları

“NSU davasındaki avukatlar Zschäpe’yi saf bir kız olarak göstermek için kadınlarla ilgili var olan birçok klişeyi alet etti: bağımlı, duygusal, kendi ayakları üzerinde duramayan ve başkalarının yardımına muhtaç. Ayrıca savunma, yarattığı tabloyla Zschäpe’yi bir Alman suç bastırma/suçunu kabul etmeme geleneğinin bir örneği olarak gösteriyor: Önce hiçbir şeyden haberi olmamış – ve sonra öğrenince müdahale edememiş […].

Kadınlar hakkında klişelerin topu

Avukatlarin beyanına göre Beate Zschäpe’nin kişiliği kadınlar hakkında bütün yaygın klişelerin barındırmakta. İki Uwe’ye bağımlıymış: Onların ona ihtiyacı yokmuş, fakat Beate Zschäpe’nin onlara ihtiyacı varmış. Cinayetleri öğrenince ya uyuşmuş gibi hissetmiş, şaşırmış veya köpüklü şarap içmek zorunda kalmış ve arkadaşlarının yaptığından dolayı kedileri ihmal edecek kadar karmaşık bir ruh hali almış. Bunu kim anlamaz? DDR’de (Alman Demokratik Cumhuriyeti) zor bir çocukluk geçirmiş ve yanlış kişilere rastlamış fakir bir kız. Fakat bu Zschäpe’nin kendi kendini çizdiği portre onunla ilgili alınan diğer ifadelerle, bilgilerle ve bilir kişi raporlarının tespit ettiği Zschäpe’nin kendine güvenen kişiliğiyle hiç mi hiç bağdaşmıyor. Kesinlikle “itilip kakılmasına izin vermeyen”, ne aptal ne de saf olan bir Beate Zschäpe. Konunun uzmanları aşırı sağ alemde kadınların bu önemli rolünün tekrar tekrar altını çiziyor. Onlar erkeklerin bir takısı, süs eşyası değil – ve kamuoyu bu kadınların oynadıkları rolü çoğu zaman küçümsüyor ve önemini anlamıyor.

Suç bastırma/suçunu kabul etmeme geleneği

Zschäpe’nin savunması da, Zschäpe’nin NSU’nun cinayetleri üstlendiği DVD hakkında dahi bilgisinin bulunmadığını iddia ederken, bu şekilde bir izlenim uyandırmaya çalışıyor. Ve Zschäpe NSU saldırılarının arkasında siyasi bir motif dahi algılayamamış. Beate Zschäpe yalnızca kadınlarla ilgili var olan klişeleri alet etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendini, nasyonal sosyalizmden kurtarıldıktan sonra on yıllarca süregelen Alman “suç bastırma/suçunu kabul etmeme” geleneğinin bir parçası haline getiriyor. Yani önce hiçbir şeyden haberi olmamış – ve sonra öğrenince de müdahale edememiş. Ve politikayla zaten hiçbir alakası yokmuş, ve benzeri tutumlar. […].” Gensing, Patrick (2015): Aussage von Zschäpe - Mädchen in deutscher Tradition (“Zschäpe’nin ifadesi – Alman geleneği kızları”)[1]

Patrick Gensing makalesinde bir yandan Beate Hanım’ın 1945 yılından itibaren sonra gelenek olan suç bastırıp kabul etmeme alışkanlığına uyduğunu, öte yandan da savunmanın alet ettiği kadın rolü imajını işaret ediyor.

 


[1] URL www.tagesschau.de/kommentar/zschaepe-nsu-103.html Sayfa 10.12.2015 tarihinde açılmıştır.

[2] Beate Hanım’ın ifadesinin tamamı www.welt.de/politik/deutschland/article149803799/Dokumentation-Die-Aussage-der-Beate-Zschaepe.html sayfasında bulunmaktadır.

Alıştırmanın uygulanışı

Katılımcılar üç gruba ayrılıp Charlie Kaufhold’un „So genau wollten wir das gar nicht wissen“ – Geschlecht, Schuld und Abwehr in der Berichterstattung über Beate Zschäpe“  (“’O kadar detaylı bilmek istemezdik’ – Beate Zschäpe ile ilgili haberlerde cinsiyet, suç ve savunma”) başlıklı makalesini okur. Ardından internette[1]  konuyu araştırır. Küçük gruplarda aşağıda belirtilen sorular ele alınıp önemli noktalar konu maddeleri şeklinde moderasyon kartlarına not edilir:

- Grup 1: Beate Zschäpe’nin (kadın olarak) rolü medyada nasıl yansıtılıyor? Özellikle resimli haberlerde dikkat çekici bulduğunuz noktalar ne?

- Grup 2: NSU’nun (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) suç ortağı olarak nasıl konu ediliyor?

- Grup 3: Beate Hanım kendi ifadesinde suçuna ne şekilde değiniyor?

Değerlendirme

Grup çalışmasından sonra sonuçlar sunulur. Semineri yönetenler grupların soruları işlerken vardıkları sonuçları bir panoda bulunan moderasyon kartlarına not eder.


[1] Mesela:  http://www.zeit.de/thema/beate-zschaepe sayfasında.

Çerçeve şartlar

Süre:

- 1 buçuk saat

Malzeme:

- Charlie Kaufhold’un „So genau wollten wir das gar nicht wissen“ – Geschlecht, Schuld und Abwehr in der Berichterstattung über Beate Zschäpe“  ("O kadar detaylı bilmek istemezdik" – Beate Zschäpe ile ilgili haberlerde cinsiyet, suç ve savunma”) başlıklı makalesi

- İnternetle bağlantısı bulunan bilgisayar

- Moderasyon kartları

- Yazı bordu

- Duvar panosu ve raptiye

- Moderasyon çantası

Çalışma malzemesi


Konular
  • Kadın rolü/rolleri
Anahtar kelimeler
  • Medya ve habercilik
  • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) davası
  • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi