IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

İşlemsel örnek olay analizi

Konu/Arka plan

Polisin göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan dokuz kişinin öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında farklı farklı “işlemsel örnekolay çözümlemeleri”[1] hazırlanmıştır. Bu dosyalar olayı çözmekle görevli olan memurların “olayı anlamalarına” destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.


[1] “İşlemsel örnekolay çözümlemesi” cinayet ve cinsel şiddet suçlarında ve başka önemli vakalarda uygulanan, objektif verilere ve kurban ile ilgili mümkün mertebe kapsamlı bilgilere dayanan kriminalistik bir yöntemdir. Amaç vakanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak ve soruşturmayı desteklemektir.”
(https://www.bka.de/DE/ThemenABisZ/OperativeFallanalyse/Begriff/begriffOfa__node.html?__nnn=true)

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler katılımcıları iki gruba ayırıp işlemsel örnekolay çözümlemesinden yapılan alıntıların (çalışma kağıdı F.III.) gerçeğe uygunluk derecesini değerlendirtir. Bu çalışmada dayanılacak kılavuz sorular:

- Alıntılar Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın (NSU) ırkçı suç motifleriyle ne derece uyuşuyor?

- İfadeler hangi stereotipileri yansıtıyor?

Değerlendirme

Küçük gruplar halinde yapılan çalışmadan sonra sonuçlar sunulup tartışılır.

Fikir alışverişine yön verebilecek kılavuz sorular

- Soruşturma/tahkikat yapıldığı süre içerisinde – mesela göçmen geçmişi veya göçmen aile geçmişi bulunan toplum kesimi tarafından – cinayetlerin kaynağının ırkçılık olabileceği tahmininin dile getirilmesine rağmen, bu işlemsel örnekolay çözümlemesinde varılan tezler niye sorumlu memurlar tarafından sorgulanmadı veya hatta geri çevrilmedi.

Çerçeve şartlar

Süre:

- 45 dakika

Malzeme:

- Yazı bordu

- Moderasyon çantası

- Çalışma kağıdı F.III.

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı F.III.


Konular
 • Medya ve habercilik
Anahtar kelimeler
 • Medya ve habercilik
 • Çoğunluk toplumundaki tutum tarzları
 • Günlük yaşamda ırkçılık
 • Kimlik ve özellik atfetme (toplumsal bağlamda)
 • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) davası
 • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı)
 • Ötekileştirme
Hedef kitleler
 • Eğitimciler/Öğretmenler
 • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
 • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü