IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Kurbanları anma

Konu/Arka plan

6 Nisan 2006’da Kassel’deki internet kafesinde başına iki kez ateş edilen Halit Yozgat, babası İsmail’in kollarında can verdi. Halit Yozgat Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın (NSU) terör serisinin dokuzuncu kurbanı sayılıyor. 6 Mayıs 2013’den beri Eyalet Yüksek Mahkemesi 6. Yargıtay Ceza Kurulu tarafından belli kişiler NSU ve NSU cinayetleri ile bulunan bağlantılarından dolayı yargılanmakta.

Halit Yozgat’ın babası İsmail Yozgat mahkeme önünde yaptığı açıklamaya aşağıda belirtilen sözlerle başlıyor: “İsmim İsmail Yozgat, 21 yaşında suçsuz yere öldürülen Halit Yozgat’ın babasıyım.” Duruşma günü esnasında İsmail Yozgat kendisinin düzenlediği ve gülümseyen oğlu Halit’in (12 yaşındaki halinin) resminin bulunduğu ve resmin yanında aşağıda belirtilen yazıyı içeren bir posteri oturduğu yere asar: “Halit sokağı, yoksa oğlumu geri isterim.”

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler katılımcılara Ayşe Güleç ve Lee Hielscher’in kaleme aldığı “Hafızanın hegemonyası ve çoğulluğu: bir toplumun NSU ile ilgili arayış hareketleri” başlıklı makaleyi bireysel çalışma şeklinde (30 dakikalık süre içerisinde) okutup terör serisinin cinayet kurbanlarını anmaya ilişkin önemli maddeleri özetletir.

Fikir alışverişi esnasında bu maddeler tekrar ele alınıp aşağıda belirtilen kılavuz soruyu temel alarak İsmail Yozgat’ın talebiyle (çalışma kağıdı E.V.) ilişkilendirerek konu edilir:

- İsmail Yozgat’ın taleplerinin yerine getirilmesi ne derece olanaksız görünmekte?

İkinci bir adımda katılımcılar tekrar iki küçük gruba ayrılarak (15 dakika süre içerisinde) aşağıda belirtilen soruları tartışıp elde ettikleri sonuçları yazı borduna not eder:

a) Irkçı şiddetin mağdurlarını toplumsal olarak anma Almanya’da ne şekilde gerçekleştirilmelidir?

b) Ve ne şekilde katiyen gerçekleştirilmemelidir?

Değerlendirme

Genel grup tekrar toplanır ve sonuçlar sunulur. Akabinde konu hakkında fikir alışverişinde bulunulur ve tartışılır.

Fikir alışverişine yön verebilecek sorular

Aşağıda belirtilen sorular fikir alışverişi esnasında ele alınabilir:

- Irkçı motifli şiddettin primer/birincil kurbanının statüsü toplumsal ve/veya bölgesel sosyal yapı içerisinde nasıl bir rol oynuyor?

- Hangi kişiler ve gruplar aktör konumunda?

- Yas ve kurbanları anma konusunda hangi aktörler yorum tekelini kendisinde bulunduruyor? Güç dağılımını ve uçurumunu konuşup tartışınız.

- Güç tekelleri ne tür etkilerde bulunuyor ve nelere dikkat etmek lazım?

- Kurbanları anmak ne şekilde gerçekleştirilebilir ve hangi sebeplerden dolayı alet edilir? Buna karşı neler yapılabilir?

Yerel mahalleler ve toplumlardan gelebilecek ne tür tepkileri hesaba katmak lazım ve kurbanların yakınlarının – ve dış görünüşlerinden ve kendilerine olan ön yargılardan dolayı ırkçı şiddete/iftiralara maruz kalan/kalabilen insanların yararına bu tepkilere nasıl karşılık verilebilir?

Çerçeve şartlar

Süre:

- 1 ila 1 buçuk saat

Malzeme:

- Metin: Ayşe Güleç ve Lee Hielscher’in kaleme aldığı „Zwischen Hegemonialität und Mulitiplität des Erinnerns. Suchbewegungen einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem NSU“ (“Hafızanın hegemonyası ve çoğulluğu: bir toplumun NSU ile ilgili arayış hareketleri”)

- Çalışma kağıdı E.V.

- Yazı bordu

- Moderasyon çantası

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı E. V.


Konular
 • Göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan insanlar topluluğunun talepleri
Anahtar kelimeler
 • Medya ve habercilik
 • Çoğunluk toplumundaki tutum tarzları
 • Günlük yaşamda ırkçılık
 • Kimlik ve özellik atfetme (toplumsal bağlamda)
 • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) davası
 • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı)
 • Ötekileştirme
Hedef kitleler
 • Eğitimciler/Öğretmenler
 • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
 • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
 • Ders ve çalışma malzemesi