IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Gerçek hayattaki gibi

Konu/Arka plan

Kurumsal ırkçılık

„Alte Feuerwache e.V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag“ adlı eserden alınarak uyarlanmıştır.

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler başta her katılımcıya hayal ürünü bir kişi hakkında bilgiler bulunan rol kartı (çalışma kağıdı C.V.1.) dağıtır. Katılımcılar kısa bir süre içerisinde ve birbirine göstermeden rollerini tanımaya çalışır. Kavrama sorularını semineri yönetenler kişiye özel olarak cevaplar. Akabinde katılımcılara önceden kreponlu bantla işaretlenmiş bir temel çizgi boyunca bir yarışa hazırlanır gibi yan yana dizilmeleri söylenir.

Semineri yönetenler kendilerinin yüksek sesle bir takım sorular okuyacağını (çalışma kağıdı C.V.2.) ve bu sorulara rol kimlikleriyle “evet” cevabı verebilecek kişilerin bir adım öne ilerlemeleri gerektiğini söyler. Rol profili gereği soruyu “hayır” ile cevaplaması gereken katılımcılar yerlerinde kalır ve ileri adım atmaz. Son sorudan sonra bütün katılımcılar rol kimlikleriyle son durdukları yerde kalır.

Semineri yönetenler oyunun kurallarını açıkladıktan sonra katılımcıları soruları mümkün mertebe spontane cevaplamaları için profillerini her an göz önünde bulundurmaları gerektiği yönünde uyarır. Verilen tepkiler/cevaplar katılımcının takdirine kalmış, yanlış veya doğru diye bir şey yok.

Semineri yönetenler bütün soruları yüksek sesle okuduktan sonra ve katılımcılar soruları temel çizgiye olan konumlanmaları (uzak ve yakınlıkları) ile cevapladıktan sonra, katılımcılara etrafına bakınmaları ve grubun diğer fertlerinin konumlanmalarına bir göz atmaları söylenir.

Değerlendirme bölümünde konumların görülebilmesi için, alıştırmanın bu bölümünün sonunda profil kartları kreponlu bantla denk düştükleri konuma yapıştırılır. Sonunda semineri yönetenler katılımcıları bu sefer kendi perspektif ve görüşlerinden yola çıkarak tartışmaya/fikir alışverişinde bulunmaya davet eder. Bu bir gevşeme alıştırmasıyla birleştirilebilir.

Değişik biçim/Varyant

Semineri yönetenler aynı rol kartını defalarca farklı farklı katılımcıya verirler. Böylece değerlendirme bölümünde katılımcıların arasındaki aynı rolü değerlendirmelerinde ve yorumlamalarındaki farklar konu edilebilir. Seçilen ağırlığa göre bütün katılımcılara aynı rol kartı da verilebilir.

Alıştırma hakkında düşünüp konuşmak için semineri yönetenler katılımcıları daire şeklinde dizilmiş sandalyelere oturtur.

Değerlendirme

Spontane tepkiler elde etmek için semineri yönetenler aşağıda belirtilen soruları sorabilir:

- Size verilen rol hangisiydi?

- Rolünüzde kendinizi nasıl hissettiniz?

- En önde/ortalarda/en arkada konumlanmak size kendinizi nasıl hissettirdi?

- Başkalarını sollayıp arkada bıraktığınızı/başkalarının sizi sollayıp arkasında bıraktığını ne zaman fark ettiniz?

- Rolünüze adapte olmak zor muydu?

Fikir alışverişine yön verebilecek sorular

- Rol profilinizin hangi özellik ve şartlarını avantaj, hangilerini dezavantaj olarak değerlendirdiniz?

- Sinti ve Roma azınlığına olan aidiyet soruları verilen cevapları ne şekilde etkiledi?

- Günlük hayatta Sinti ve Roma’ların hareket alan ve olanaklarını değerlendirirken hangi bilgilere dayanıyorsunuz?

- Kendi rolünüz ve diğer katılımcıların rolleri ile ilgili vardığınız değerlendirmelerinizin ne derece gerçeğe yakın olduğunu düşünüyorsunuz?

- Arkada duranların öne gelmek için hangi hareket ve eylem olanakları var?

- Hareket ve eylem olanakları sizin görüşünüze göre ne şekilde ve kim tarafından kısıtlanıyor?

- Önde konumlanmış olanlar diğerlerini nasıl destekleyebilir?

Semineri yönetenler alıştırmayı yukarıda belirtilen şekilde uygulamaya karar verdiler ise, katılımcıların değerlendirmeleri arasındaki (olabilecek) farkları konu eden fikir alışverişine aşağıda belirtilen sorular yön verebilir:

- Aynı rolleri üstlendiğiniz halde neden hareket ve eylem seçeneklerini/olanaklarını farklı değerlendirdiniz?

- Sizce bunun temelinde kültür, gelenek ve ayrımcılığa maruz kalmayla ilgili hangi düşünceler ve tecrübeler yatıyor?

Çerçeve şartlar

Süre:

- 50 dakika

Malzeme:

- Çalışma kağıtları C.V.1. ve C.V.2.

- Kreponlu bant

- Uygun büyüklükte bir oda

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı C.V.1.

- Çalışma kağıdı C.V.2.


Konular
  • Kurumsal ırkçılık
Anahtar kelimeler
  • Çoğunluk toplumundaki tutum tarzları
  • Günlük yaşamda ırkçılık
  • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi