IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Irkçılık – Konuya giriş

Konu/Arka plan

Irkçılık ve insan hakları

Alıştırmanın uygulanışı

Aşağıda belirtilen ve teori bölümündeki ırkçılık konulu makaleleri işleyen alıştırma yukarıda belirtilen “Beyin fırtınası (Brainstorming): Irkçılık – İnsan hakları – … benim için ne anlamı var“ başlıklı alıştırmaya ek olarak konuyu derinlemesine işlemeye uygun.

Katılımcılar dört gruba ayrılır. Aşağıdaki soruları temel alarak her grup bir makale işler ve önemli noktaları bir yazı bordu üzerinde özetler:

Grup 1:          Irkçılık nedir?

Makale 1: “Irkçılığı anlamak”, Anne Broden (Orijinali: „Rassismus verstehen“, Anne Broden)

Grup 2:          Irkçılığın arkasında yatan nedenler nedir?

Makale 1: “Irkçılığı anlamak”, Anne Broden (Orijinali: „Rassismus verstehen“, Anne Broden)

Grup 3:          Genel gruba “Viktimisierung” ve “Sekundäre Viktimisierung” kavramlarını izah edin. (Not: “Viktimisierung” bir insanın kurban/mağdur durumuna düşürülmesi sürecini tasvir eden bir terim, “Sekundäre Viktimisierung” ise kurban/mağdur durumuna düşürülen kişinin sosyal çevresinin ona yersiz ve sorunlu şekilde yaklaşmasından dolayı yeniden, yani ikinci kez mağdur edildiğini tanımlayan terim. Bu mesela aile fertlerinin ve/veya polisin ve/veya kamuoyunda önemli aktörlerin mağdurun söylediklerine inanmaması, başına gelenleri küçümsemesi, başına gelen şiddet olayından ötürü kendisini sorumlu tutması ve/veya başından geçenleri görmezlikten gelmesi şeklinde oluşan bir durumdur.)

Makale 2: “Kurbanların perspektifi – Taraflı ve dayanışma halinde mağdurların yanında yer almak”, Birgit Rheims (Orijinali: „Opferperspektive – Parteilich und solidarisch an der Seite von Betroffenen“, Birgit Rheims)

Grup 4:          Makalenin değindiği ana konuları özetleyin

Makale 3: „Irkçılığın devamlılığı – 1990’lı yıllarda yapılan azınlıklara karşı düşmanca saldırılar ve suikastler bağlamında Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın konumu, Karima Popal (Orijinali: Kontinuitäten des Rassismus – Der NSU-Komplex im Kontext der Pogrome und Mordanschläge der 1990er Jahre“, Karima Popal)

Değerlendirme

Genel grup tekrar bir araya gelir ve küçük gruplar genel grup içerisinde çalışma sonuçlarını sunar. Bu esnada anlaşılmayan noktalar aydınlatılabilir. Akabinde paylaşılan bilgiler hakkında fikir alışverişinde bulunulur.

Fikir alışverişine yön verebilecek sorular

- “NSU gibi bir örgütün oluşumu 1990’lı yıllarda gerçekleşen olaylar ve saldırılar olmadan mümkün mü?”

- “Opferperspektive” ([mesela danışma hizmetleri sunan kuruluşların] sağcı ve ırkçı şiddete maruz kalan mağdurların ihtiyaçlarını, isteklerini ve korkularından yola çıkarak faaliyette bulunması) ve “primäre Viktimisierung/sekundäre Viktimisierung” kavramları NSU konusuna nasıl yansıyor? (Not: “Viktimisierung” bir insanın kurban/mağdur durumuna düşürülmesi sürecini tasvir eden bir terim, “Sekundäre Viktimisierung” ise kurban/mağdur durumuna düşürülen kişinin sosyal çevresinin ona yersiz ve sorunlu bir şekilde yaklaşmasından dolayı yeniden, yani ikinci kez mağdur edildiğini tanımlayan terim. Bu mesela aile fertlerinin ve/veya polisin ve/veya kamuoyunda önemli aktörlerin mağdurun söylediklerine inanmaması, başına gelenleri küçümsemesi, başına gelen şiddet olayından kendisini sorumlu tutması ve/veya geçirdiklerini görmezlikten gelmesi şeklinde oluşabilir.)

Çerçeve şartlar

Süre:

- 1 buçuk saat

Malzeme:

- Yazı bordu

- Moderasyon çantası

- Metinler/Makaleler: 

- Irkçılığı anlamak, Anne Broden (Orijinali: „Rassismus verstehen“, Anne Broden)

- “Kurbanların perspektifi – Taraflı ve dayanışma halinde mağdurların yanında yer almak”, Birgit Rheims (Orijinali: „Opferperspektive – Parteilich und solidarisch an der Seite von Betroffenen“, Birgit Rheims)

- „Irkçılığın devamlılığı – 1990lı yıllarda yapılan azınlıklara karşı düşmanca saldırılar ve suikastlar bağlamında Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın yeri”, Karima Popal (Orijinali: Kontinuitäten des Rassismus – Der NSU-Komplex im Kontext der Pogrome und Mordanschläge der 1990er Jahre“, Karima Popal)

Çalışma malzemesi


Konular
  • Irkçılık ve insan hakları
Anahtar kelimeler
  • Günlük yaşamda ırkçılık
  • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi