IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Hayat saati

Konu/Arka plan

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

“Alte Feuerwache e.V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag“ adlı eserden alınıp uyarlanmıştır.

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler her kişiye birer adet hayat saati dağıtır (A.IV. no.lu çalışma kağıdına bakınız) ve 100 yılı kapsayan bu hayat saatindeki saat bölmelerinin hayatta yaşanan yılları simgelediğini izah eder. Dış çember ilk 50 yıla ve iç çember ikinci 50 yıla tekabül etmekte.

Katılanlar kendine sakin bir yer arayıp hayat saatini doldurur (süre 30 dakika).

Katılanlar şimdi hayatlarında geçmişte yaşadıkları ve gelecek için planladıkları önemli şeyleri hayat saatinde yıllara tekabül eden kısımlara yazar. Bunda zorluk çeken katılımcılara semineri yönetenler örnekler vererek yardımcı olabilir (mesela dünyaya gelme, okula başlama, ilk öpücük, düğün ve bayramlar, seyahatler).

Herkes hayat saatini doldurduktan sonra genel grup yine bir araya gelir ve herkes genel gruba hayat saatini sunar. Bu arada dinleyenler sunanlara sorular sorabilir. Sunumlardan sonra semineri yönetenler değerlendirme safhasına geçer.

Değerlendirme

Grup hayat saatlerinin ortak noktalarını ve farklarını konu eder. Bu esnada semineri yönetenler bazı geleneklerin diğerlerine nazaran pozitif veya negatif değerlendirilmemesine dikkat etmelidir.

Konuşmaya yön verebilecek sorular:

- Birbiriniz hakkında bilmediğiniz neler öğrendiniz?
- Sizi neler şaşırttı?
- … biliyor muydunuz?

Farklı hayat bakışları bu yolla bilinçli bir şekilde konu edilince, katılımcıların şimdiye kadar kendi kültürlerine yakın hissettikleri bazı diğer katılımcıları aileden aileye olan farklardan dolayı artık eskisi kadar yakın algılamadıkları olabilir. Buna karşın bazı katılımcılar önceleri kendilerine yabancı bir kültüre mensup ve dolayasıyla kendilerinden çok farklı olarak algıladıkları ve farz ettikleri başka katılımcılarla ortak noktalarının bulunduğunun farkına varabilir.

Semineri yöneten eğitim elemanları soru sorarak katılımcıları hayat saatine yazdıkları olayları/planları niye seçtikleri hakkında düşünmeye teşvik etmelidir. Böylece katılımcılar bir insanın hayatına anlam katan şeylerin ve hayata olan beklentilerinin yalnızca o insanın kültürel kökeniyle bağlantılı olmadığını, daha ziyade ailesinin ve kendi kişisel tutumunun etkisiyle şekillendiğini anlayabileceklerdir.

Semineri yönetenler bu bağlamda, katılımcıları kendilerine kültüralize edici bir şekilde (= düşünce ve davranış biçimlerini etnik ve/veya kültürel kökenine indirgeyen bir şekilde) yaklaşılmasına maruz kalıp rahatsız oldukları örnekler bulmaları için teşvik etmeli (Mesela “İtalyanlar makarna yer”, “Türkler 3'lü BMW kullanır”, “Almanlar dakiktir” ve benzeri örnekler).[l1] 


 [l1] Öğrenme nesnesi

Çerçeve şartlar

Süre:

- 1 saat 20 dakika

Malzeme:

- Katılımcı başına birer adet A3 kopyası: Çalışma kağıdı A.IV.

- Kalemler

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı A.IV.


Konular
  • Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar
Anahtar kelimeler
  • Kimlik ve özellik atfetme (toplumsal bağlamda)
  • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi