IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Simetri alıştırması: Kuzey, Güney, Batı, Doğu – diziliyoruz

Konu/Arka plan

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler katılanları, kendilerine sorulan sorulara verdikleri yanıtlara göre odada dizilmeye yönlendirir. Dizilmenin şekli skala biçiminde bir sıra, odanın içinde dağınık bir şekilde veya odanın köşelerine dağıtılmış bir şekilde olabilir.

Cevap skalası aşağıda belirtildiği gibi olabilir: 

- „Evet“, „Hayır“, „Belki“ veya „Bilmiyor(um)“
- „Kuzey“, „Doğu“, „Güney“, „Batı“ (Almanya haritası)
- „çok iyi“den „çok kötü“ye doğru (yetersiz)
- ve benzeri şekilde

Moderatörlere izahatlar

Örnek sorular:

- Nerede dünyaya geldiniz?
- Şu an nerede oturuyorsunuz?
- Kaç kardeşsiniz?
- Nerede tatil yapmak istersiniz?
- ve benzeri sorular

Konulara ilişkin örnek sorular:

- Bu seminerden önce hiç Nasyonal Sosyalist Yeraltı konusuyla ilgilendiğiniz oldu mu?
- Nasyonal Sosyalist Yeraltı diye bir örgütün varlığı ortaya çıkmadan önce söz konusu cinayet serisi dikkatinizi çekmiş miydi?

Çerçeve şartlar

Süre:

- 10 ila 20 dakika arası

Malzeme:

- Odanın ortasına konulacak sembol

Çalışma malzemesi


Konular
  • Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar
Anahtar kelimeler
  • Kimlik ve özellik atfetme (toplumsal bağlamda)
  • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı)
  • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi