IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan insanlar: NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) ve ırkçılık

Konu/Arka plan

Irkçılık ve insan hakları

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma “Nasyonal Sosyalist Yeraltı ve ırkçılık” konusu hakkında genel bilgi aktarmak amacıyla uygulanır ve bir nevi konuya giriş işlevi görür. Katılımcılar NSU ve NSU’nun toplumsal, kamusal ve strüktürel/yapısal ırkçılıkla bulunan bağlantılarını ele alarak konu ile ilgili temel bilgiler edinir.

Semineri yönetenler çalışma kağıdında (B.III.) bulunan ifadeleri[1] katılımcılara dağıtır. Katılımcılar küçük gruplar halinde aşağıda belirtilen soruları da ele alarak söz konusu ifadeleri tartışır:

- İfade edilen fikirlere katılıyor musunuz? Yoksa ifade edilenlerin dışında başka görüşler de mümkün mü?

- Algılar toplumdaki statüye göre ne şekilde farklılık gösterebilir?

Katılımcılar küçük grupların elde ettiği sonuçları bir yazı bordu üzerine not eder. Akabinde genel grup içerisinde sunulan sonuçlar üzerine konuşulur.

 

 


[1] Çalışma kağıdının üzerindeki resimler NSU’nun cinayetlerini ve diğer suçlarını ırkçı ayrımcılığa maruz kalan insanların perspektifinden yola çıkarak ele alan bir belgeselden alınmıştır. (Film “Dimensionen” projesinin web sitesi www.projekt-dimensionen.de’de seyredilebilir)

Çerçeve şartlar

Süre:

- 40 dakika

Malzeme:

- Çalışma kağıdı B.III.

- Yazı bordu

- Moderasyon çantası

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı B.III.


Konular
  • Irkçılık ve insan hakları
Anahtar kelimeler
  • Kimlik ve özellik atfetme (toplumsal bağlamda)
  • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı)
  • Ötekileştirme
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi