IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Roma ve Sintilere karşı ön yargı ve düşmanlığın (antiziganizm) derecesinin ölçüsü

Konu/Arka plan

Irkçılık ve insan hakları

Irkçılık ve insan hakları; „Alte Feuerwache e. V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag.“ adlı eserden alınıp uyarlanmıştır.

Alıştırmanın uygulanışı

Her katılımcıya üzerinde bir ifadenin yazılı olduğu bir kart (çalışma kağıdı B.IX.1.) dağıtılır. Katılımcılar aldıkları kartların üzerinde yazılı olanları kimseyle paylaşmazlar. Katılımcılara kartta tasvir edilen durumun antiziganist içeriğini düşünmeleri söylenir.

Yere kreponlu bantla bir antiziganizm skalası işaretlenir. Bir ucunda 1 (“antiziganizm derecesi düşük” anlamında), öbür ucunda 10 (“antiziganizm derecesi yüksek” anlamında) yer almakta.

Katılımcılar şimdi yüksek sesle kartlarında yazanları okuyup, kartlarındaki ifadeyi ne derece antiziganist değerlendirdiklerine göre barometre/skala biriminin üzerine koyar. Bu değerlendirme için ifade edilen sebeplerle ilgili yorum yapılmaz. Herkes kartlarını barometreye yerleştirdikten sonra, katılımcılara kendi görüşlerine göre kartların yerlerini değiştirme imkanı verilir. Yer değiştirmelerde bulunulduktan sonra katılımcılara görüşlerin farklı olması hakkında konuşup tartışma imkanı verilir. Son aşamada kartlar başka bir açıdan ele alınabilir. Bütün kartlarda çoğunluk toplumunun pozisyonu (mesela “Alman” veya “öğretmen”) ifade edilmiştir – fakat hiçbir şekilde konu edilen kişilerin Sinti veya Roma olmadıklarına dair bir ifadede bulunulmamıştır – buna rağmen bütün katılımcılar onların Sinti veya Roma olmadıklarını varsayıyorlar. Bunun sebebi sorulup irdelenebilir.

Moderasyonu üstlenenlere birkaç not

Bu alıştırmada önemli olan semineri yönetenlerin alıştırma esnasında fikir alışverişine değerlendirici ve yargılayıcı bir biçimde müdahale etmemesi – bu prensip fikir alışverişi ne kadar tartışmalı, şiddetli ve semineri yönetenlerin gözünde problemli olarak algılansa da geçerli. Yargılayıcı bir şekilde müdahale etmeden tartışmalı ifadeleri açıkça tartışmaya açmak ve bütün grubu bu tartışmaya dahil etmek daha yararlı.

Değerlendirme

Alıştırmanın değerlendirme bölümünde antiziganist davranış biçimleri tekrar özetlenir ve kaynakları ve neticeleri/etkileri bakımından ele alınır. Değerlendirme aşamasında küçük gruplar oluşturmakta fayda var. Bu gruplar birer veya ikişer değerlendirme sorusunu ele alıp vardıkları sonucu genel gruba sunar ve tartışmaya açar.

Fikir alışverişine yön verebilecek sorular

- Antiziganizmin hangi farklı türleri var?

- Hangi aşamada ve ne zaman bir söylem, eylem veya düşünce antiziganist kategorisine girer?

- Söz konusu söylem, eylem ve düşünceler mağdurlar ve toplum için ne tür neticeler doğurur?

- Antiziganist düşünce kalıpları nasıl meydana gelir?

- Pozitif ırkçılık nedir ve ne tür neticeler doğurur?

- Sinti ve Roma’lara karşı ne tür ön yargılar yaygın?

 - Sinti ve Roma’lar neden sık sık ırkçılığa maruz kalıyor?

- Sinti ve Roma’lara karşı uygulanan ırkçılığa karşı mücadelede hangi eylem seçenekleri var?

- Bir azınlık grubuna ait insanlara diğer insanlar tarafından belli özelliklerin atfedilmesi ne tür tehlikeleri barındırıyor?

Çerçeve şartlar

Süre:

- 1 buçuk saat

Malzeme:

- Çalışma kağıdı B.IX.

- Kutupları işaretleyen levhalar

- Kreponlu bant

- Yazı bordu kağıdı

- Forsforlu kalem

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı B.IX.


Konular
  • Irkçılık ve insan hakları
Anahtar kelimeler
  • Çoğunluk toplumundaki tutum tarzları
  • Roma ve Sintilere karşı ön yargı ve düşmanlık (antiziganizm)
  • Günlük yaşamda ırkçılık
  • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi