IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Metot modülleri

Bu menü başlığının altında Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı ile bağlantılı konuları ele almaya ve derinine işlemeye imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış alıştırmalar bulunmakta. Konunun değişik fasetlerine giriş yaparak NSU konu kompleksini inceleme olanağı sağlamak bu alıştırmaların temel işlevi. Alıştırmaları geliştirmeden önce NSU konusuyla bağlantılı olan iki konu sahası tespit ettik:

- Irkçılık ve insan hakları
- Kurumsal ırkçılık

Bu iki konu irdelenmeden Nasyonal Sosyalist Yeraltı fenomenini bütünüyle kavramak mümkün değil. Bu yüzden bu iki konuya ağırlık veren alıştırmalar derlendi ve özellikle NSU konusuyla ilişkilendirerek modüller şeklinde geliştirildi. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen konular ile ilgili alıştırmalar bulunmakta:

- Kadının rolü / rolleri
- Göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi olan toplum kesiminin talepleri
- Medya ve habercilik
- Kanunlarla ilgili bilgiler
- Kendini örgütleme

Tanışma ve buzları çözme alıştırmaları ve semineri değerlendirme metotları da bulunmakta.

Alıştırmalar konulara göre gruplanmış bulunmakta. Böylece eğitici elemanlar alıştırmaları kendi seminer şekillerine uyarlayabilir ve modüller eğitici elemanlar tarafından katılanların gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre seçip kombine edilebilir.

Belirtilen metotlarda alıştırmanın şekline göre aşağıda belirtilen konularla ilgili bilgiler bulunmakta:

 • Çalışma kağıtları
 • Değerlendirme
 • Örnek
 • Alıştırmanın uygulanışı
 • Konunun içyüzü ve arka planı
 • Moderasyonu üstlenen kişiler için öneri ve bilgiler
 • Kısa tasvir
 • Tartışma ve fikir alışverişini yönlendirebilecek kılavuz sorular
 • Malzeme
 • Değişik şekil / varyant
 • Süre
 • Amaçlar

 

Metot modülleri

Konu/Arka plan

Almanya’da, üyeleri ırkçı şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan insanlar topluluğu ve gruplar, NSU’nun kendisini ifşa etmesinden sonra ve bununla birlikte devletin olaylarla bağlantılarının olduğunun ortaya çıkmasıyla sayısız araştırmalarda bulundu ve konuya ilişkin fikir ve görüşlerini yayınladı. Almanya Türk Toplumu’nun (Türkische Gemeinde in Deutschland) NSU ile ilgili yayınladığı…

mehr

Konu/Arka plan

Bu alıştırma planlı tatbikat (Planspiel) metoduna dayanmakta ve bir derneğin kuruluşunun somut olarak planlanmasıyla katılımcılara gerçek hayatlarında tatbik edebilecekleri bir eylem seçeneği sunmayı amaçlamakta.

Planlı tatbikat[1]

Planlı tatbikat katılımcıların somut problemleri birbirleriyle etkileşim halinde ve ortak girişimlerde bulunarak çözmesini amaçlar. Katılımcılar mümkün mertebe gerçeğe yakın bir şekilde tertip edilen…

mehr

Konu/Arka plan

Proje çerçevesinde Türk göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan insanlarla röportajlar yapıldı. Bundaki amaç, NSU hakkındaki fikirlerini öğrenmek ve görüşlerini kamuoyuna aktarmak. Çalışma kağıdı E.IV.1.’de belirtilen ve örnek olarak seçilmiş iki ifadenin ortak noktası, insanların ırkçı eylemler ve toplumun çerçeve şartlarından dolayı kendilerini “Almanlar” kolektifinden dışlanmış hissetmeleri ve o ana kadar muhakkak…

mehr

Konu/Arka plan

Semineri değerlendirme

Alıştırmanın uygulanışı

Katılımcılara aşağıda belirtilen konuları düşünmek için 5 dakika süre verilir:

- Sizi neler düşündürdü – D

- Sizi neler şaşırttı – Ş

- Neyi aklınızda tutmaya değer buldunuz – A

Son mecliste verilen cevaplar maddeler şeklinde tekabül eden harflere göre duvar panosuna asılır.

Çerçeve şartlar

Süre:

- 15 dakika

Malzeme:

- Moderasyon kartları

- Duvar panosu

- Moderasyon…

mehr

Konu/Arka plan

Katılımcılar »Asylbewerber (sığınma/iltica hakkı isteyen)«, »Asylant (ilticacı/mülteci)«, »Ausländer (yabancı)« ve »Flüchtling (mülteci)« terimlerinin kendilerinde uyandırdığı çağrışımları değişik renkte bulunan pusulalara not eder. Pusulalar dört büyük pankarta asılır. Küçük gruplara ayrılan katılımcılara gazete ve dergilerden güncel siyasi konuları ele alan metin ve resimlerin bulunduğu kopyalar dağıtılır.

Bu metin ve resimler…

mehr

Konu/Arka plan

Polisin göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan dokuz kişinin öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında farklı farklı “işlemsel örnekolay çözümlemeleri”[1] hazırlanmıştır. Bu dosyalar olayı çözmekle görevli olan memurların “olayı anlamalarına” destek olmak amacıyla hazırlanmıştır.


[1] “İşlemsel örnekolay çözümlemesi” cinayet ve cinsel şiddet suçlarında ve başka önemli vakalarda uygulanan, objektif…

mehr

Konu/Arka plan

Katılımcılar itaatsizliğin değişik şekillerini ele alır, ayrıca itaatsizliğin güncel şekilleri hakkında fikir alışverişinde bulunup, kendilerinin kurallara uyma veya uymama konusuna nasıl baktıkları, itaatsizlikte bulunmaya ne derece hazır bulundukları ve kendi sınırlarını nerede gördükleri üzere düşünürler. Demokrasinin bir parçası olan vatandaşı devletin tacizine karşı koruma gerekliliğini tartışıp bu kuralın sınırlarını…

mehr

Konu/Arka plan

Semineri değerlendirme

Alıştırmanın uygulanışı

Aşağıda belirtilen değerlendirme yönteminde katılımcılara bir hedef çaprazının bulunduğu bir çalışma kağıdı dağıtılır ve çapraza maddeler eklemeleri için katılımcılara on dakika süre verilir. Madde merkeze ne kadar yakınsa, madde ile ilgili değerlendirme o derece pozitif, merkeze ne kadar uzaksa, o derece negatif.

Akabinde katılımcılar not ettikleri maddeleri yazı borduna çizilmiş…

mehr

Konu/Arka plan

Göç araştırmalarında iki zıt kutupta yer alan “tamamen uyum sağlama” ve “tamamen köken kültürüne geriye çekilme” tutumlarının dengede tutulması en ideal yol olarak değerlendiriliyor. Bu yol yalnızca deneme yanılma yoluyla, günlük yaşamda deneyler yaparak katedilebilir. Herkes kendi yolunu kendisi belirler: Bazıları daha çok uyum sağlamaya odaklı olur ve zaman içerisinde köken kültüründeki önemli öğeleri saymanın ve korumanın da…

mehr

Konu/Arka plan

Rol oyunları katılımcıların fiktif/hayal ürünü senaryolarda yer almayı kabul etmelerine, yani gönüllülük prensibine dayanmaktadır. Yönetenler rol oyunlarının başlangıç ve bitiş noktasını belirgin bir şekilde belirtmeye özen göstermeliler. Her rol oyunundan sonra bir değerlendirme yapılmalı. Değerlendirme esnasında katılımcılar tekrar kendi kimlikleriyle hareket etmeli, rol oyunu esnasında üstlendikleri rol kişiliklerinden ayırt…

mehr