IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Metot modülleri

Bu menü başlığının altında Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı ile bağlantılı konuları ele almaya ve derinine işlemeye imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış alıştırmalar bulunmakta. Konunun değişik fasetlerine giriş yaparak NSU konu kompleksini inceleme olanağı sağlamak bu alıştırmaların temel işlevi. Alıştırmaları geliştirmeden önce NSU konusuyla bağlantılı olan iki konu sahası tespit ettik:

- Irkçılık ve insan hakları
- Kurumsal ırkçılık

Bu iki konu irdelenmeden Nasyonal Sosyalist Yeraltı fenomenini bütünüyle kavramak mümkün değil. Bu yüzden bu iki konuya ağırlık veren alıştırmalar derlendi ve özellikle NSU konusuyla ilişkilendirerek modüller şeklinde geliştirildi. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen konular ile ilgili alıştırmalar bulunmakta:

- Kadının rolü / rolleri
- Göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi olan toplum kesiminin talepleri
- Medya ve habercilik
- Kanunlarla ilgili bilgiler
- Kendini örgütleme

Tanışma ve buzları çözme alıştırmaları ve semineri değerlendirme metotları da bulunmakta.

Alıştırmalar konulara göre gruplanmış bulunmakta. Böylece eğitici elemanlar alıştırmaları kendi seminer şekillerine uyarlayabilir ve modüller eğitici elemanlar tarafından katılanların gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre seçip kombine edilebilir.

Belirtilen metotlarda alıştırmanın şekline göre aşağıda belirtilen konularla ilgili bilgiler bulunmakta:

 • Çalışma kağıtları
 • Değerlendirme
 • Örnek
 • Alıştırmanın uygulanışı
 • Konunun içyüzü ve arka planı
 • Moderasyonu üstlenen kişiler için öneri ve bilgiler
 • Kısa tasvir
 • Tartışma ve fikir alışverişini yönlendirebilecek kılavuz sorular
 • Malzeme
 • Değişik şekil / varyant
 • Süre
 • Amaçlar

 

Metot modülleri

Konu/Arka plan

Kurumsal ırkçılık

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma iki bölümden oluşmakta. Birinci bölümde katılımcılar bireysel olarak çalışır, ikinci bölümde birbirleriyle fikir alışverişinde bulunur.

Faz A (15 dakika)

Bu alıştırmada katılımcılara belli kişisel özelliklerinin yazılı olduğu birer “kişilik kartı” dağıtılır (çalışma kağıdı C.IV.1.). Herkes çalışma kağıdı C.VI.’deki soruları başta kendisine verilen kişilik kartında yazılı…

mehr

Konu/Arka plan

Kadının rolü (rolleri)

Zschäpe’nin ifadesi – Alman geleneği kızları

“NSU davasındaki avukatlar Zschäpe’yi saf bir kız olarak göstermek için kadınlarla ilgili var olan birçok klişeyi alet etti: bağımlı, duygusal, kendi ayakları üzerinde duramayan ve başkalarının yardımına muhtaç. Ayrıca savunma, yarattığı tabloyla Zschäpe’yi bir Alman suç bastırma/suçunu kabul etmeme geleneğinin bir örneği olarak gösteriyor: Önce hiçbir şeyden…

mehr

Konu/Arka plan

Proje çalışmaları çerçevesinde göçmen bağlantısı olmayan kişilerin arasında NSU konu kompleksi hakkında bilgisi bulunmayan kişilerin olduğu bir çok kez tespit edilmiştir. Örneğin ikinci sömestr öğrencileriyle gerçekleştirilen bir model tartışmale seminere (Workshop) katılan 38 öğrenciden yalnızca 11’inin NSU ve NSU örgütüne bağlı terör serisi hakkında bilgisinin bulunduğu saptanmıştır. Oktoberfest saldırısı veya Wehrsportgruppe…

mehr

Konu/Arka plan

Katılımcılar dedikoduların meydana geldiği süreci iletişim yoluyla bizzat tecrübe ederler. Bunun için seminer grubundan bir kişi sadece kendinin gördüğü bir resmi bir başka katılımcıya tasvir eder. Bu katılımcı duyduklarını bir başka katılımcıya aktarır. Aktarma sürecinde oluşan değişimler değerlendirme aşamasında konu edilir.

Amaçlar

 • Dedikoduların nasıl oluştuğunu öğrenmek
 • Hiçbir algının objektif olmadığını ve gözlemcinin…
mehr

Konu/Arka plan

Semineri değerlendirme

Alıştırmanın uygulanışı

Katılımcılara aşağıda belirtilen konuları düşünmek için 5 dakika süre veriliyor:

- Seminerde edindiğiniz bilgilerden hangilerini pratikte uygulamaya koyabileceksiniz? – El arabası

- Ne tür yeni bilgi toplayabildiniz – Ot yığını

- Seminerde iyi olmadığını/yürümediğini düşündüğünüz şeyler ne? – Gübre yığını

Bu son toplantıda verilen cevaplar maddeler şeklinde tekabül eden…

mehr

Konu/Arka plan

Proje çalışmaları çerçevesinde ırkçı saldırılara maruz kalan insanlar, soruşturmayı yürüten memurlar tarafından ciddiye alınmadıklarını ve hatta kendilerine fail gözüyle bakıldığını hissettiklerini anlatmıştır. „Sağcı, ırkçı ve antisemitik şiddet mağdurları için gezici danışma (Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt – EZRA)“ adını taşıyan ve sağcı, ırkçı ve antisemitik şiddetin kurbanlarına…

mehr