IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Metot modülleri

Bu menü başlığının altında Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı ile bağlantılı konuları ele almaya ve derinine işlemeye imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış alıştırmalar bulunmakta. Konunun değişik fasetlerine giriş yaparak NSU konu kompleksini inceleme olanağı sağlamak bu alıştırmaların temel işlevi. Alıştırmaları geliştirmeden önce NSU konusuyla bağlantılı olan iki konu sahası tespit ettik:

- Irkçılık ve insan hakları
- Kurumsal ırkçılık

Bu iki konu irdelenmeden Nasyonal Sosyalist Yeraltı fenomenini bütünüyle kavramak mümkün değil. Bu yüzden bu iki konuya ağırlık veren alıştırmalar derlendi ve özellikle NSU konusuyla ilişkilendirerek modüller şeklinde geliştirildi. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen konular ile ilgili alıştırmalar bulunmakta:

- Kadının rolü / rolleri
- Göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi olan toplum kesiminin talepleri
- Medya ve habercilik
- Kanunlarla ilgili bilgiler
- Kendini örgütleme

Tanışma ve buzları çözme alıştırmaları ve semineri değerlendirme metotları da bulunmakta.

Alıştırmalar konulara göre gruplanmış bulunmakta. Böylece eğitici elemanlar alıştırmaları kendi seminer şekillerine uyarlayabilir ve modüller eğitici elemanlar tarafından katılanların gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre seçip kombine edilebilir.

Belirtilen metotlarda alıştırmanın şekline göre aşağıda belirtilen konularla ilgili bilgiler bulunmakta:

 • Çalışma kağıtları
 • Değerlendirme
 • Örnek
 • Alıştırmanın uygulanışı
 • Konunun içyüzü ve arka planı
 • Moderasyonu üstlenen kişiler için öneri ve bilgiler
 • Kısa tasvir
 • Tartışma ve fikir alışverişini yönlendirebilecek kılavuz sorular
 • Malzeme
 • Değişik şekil / varyant
 • Süre
 • Amaçlar

 

Metot modülleri

Konu/Arka plan

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırmada sandalyeler odada daire şeklinde dizilir. Bir sandalye eksik olduğu için, bir kişi odanın ortasında ayakta kalır ve bir sandalye kapmaya çalışır. Buna fırsat vermek için “… olan/yapan herkesin üzerinde rüzgar esiyor.” cümlesi tamamlanır ve sonuç cümlede dile getirilen tarifin uyduğu herkes yerini değiştirmek zorunda olur – o esnada…

mehr

Konu/Arka plan

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler katılanları, kendilerine sorulan sorulara verdikleri yanıtlara göre odada dizilmeye yönlendirir. Dizilmenin şekli skala biçiminde bir sıra, odanın içinde dağınık bir şekilde veya odanın köşelerine dağıtılmış bir şekilde olabilir.

Cevap skalası aşağıda belirtildiği gibi olabilir: 

- „Evet“, „Hayır“, „Belki“ veya „Bilmiyor(um)“

mehr

Konu/Arka plan

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Alıştırmanın uygulanışı

Katılımcılar tanımadıkları bir kişiyle bir ikili oluşturup birbirine aşağıda belirtilen soruları sorar:

- Karşımdaki kişinin ismi ve soyadı ne?

- Karşımdaki kişi nereli?

- Karşımdaki kişinin isminin anlamı ne, hangi dilden gelmekte?

- Karşımdaki kişinin soy isminin anlamı ne, hangi dilden gelmekte?

- Karşımdaki kişinin ebeveynleri ona niye bu…

mehr

Konu/Arka plan

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

“Alte Feuerwache e.V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag“ adlı eserden alınıp uyarlanmıştır.

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler her kişiye birer adet hayat saati dağıtır (A.IV. no.lu çalışma kağıdına bakınız) ve 100 yılı…

mehr

Konu/Arka plan

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma iki bölümden oluşmakta. Birinci bölümde katılımcılar kişilik çiçeğine doldurulması gereken bilgileri yazar. Katılımcı ortaya kendi ismini not eder ve etrafına kendi kişiliğini belirlediğini düşündüğü öğeleri ekler. Öğeleri not ederken, onların kişiliği için önemini isim ve öğe arasına koyduğu mesafe ile veya farklı alanlara not ederek…

mehr

Konu/Arka plan

Irkçılık ve insan hakları

Alıştırmanın uygulanışı

Aşağıda belirtilen ve teori bölümündeki ırkçılık konulu makaleleri işleyen alıştırma yukarıda belirtilen “Beyin fırtınası (Brainstorming): Irkçılık – İnsan hakları – … benim için ne anlamı var“ başlıklı alıştırmaya ek olarak konuyu derinlemesine işlemeye uygun.

Katılımcılar dört gruba ayrılır. Aşağıdaki soruları temel alarak her grup bir makale işler ve önemli noktaları bir yazı…

mehr

Konu/Arka plan

Irkçılık ve insan hakları

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma için katılımcılara birer mavi ve yeşil kağıt dağıtılır. Mavi “ırkçılık” konusunu, yeşil ise “insan hakları” konusunu temsil etmekte. Katılımcılara belirtilen cümleyi tamamlamak için on dakika süre verilir: “Irkçılığın benim için ne anlamı var? İnsan haklarının benim için ne anlamı var?” Akabinde katılımcılar cevap cümlelerini gruba sunar. Semineri yönetenler…

mehr

Konu/Arka plan

Semineri yönetenler gönüllü olan üç kişiyi odadan dışarıya gönderip, hem bu üçlü gruba hem de genel grubun ayrıldığı diğer küçük grupların her birine kendi gruplarını tanımlayacak bir sembol hazırlayabilmeleri için malzeme dağıtır. Gruplar sembolün yanı sıra kendi grubun üyelerinin paylaşacağı jest veya kod kelimeleri gibi başka işaretler üzerine de anlaşır. Gruplar daha önce kararlaştırılmış bir konuyu tartışır. Bunu yaparken…

mehr

Konu/Arka plan

Kurumsal ırkçılık

„Alte Feuerwache e.V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag“ adlı eserden alınarak uyarlanmıştır.

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler başta her katılımcıya hayal ürünü bir kişi hakkında bilgiler bulunan rol kartı (çalışma kağıdı C.V.1.) dağıtır. Katılımcılar kısa…

mehr

Konu/Arka plan

6 Nisan 2006’da Kassel’deki internet kafesinde başına iki kez ateş edilen Halit Yozgat, babası İsmail’in kollarında can verdi. Halit Yozgat Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın (NSU) terör serisinin dokuzuncu kurbanı sayılıyor. 6 Mayıs 2013’den beri Eyalet Yüksek Mahkemesi 6. Yargıtay Ceza Kurulu tarafından belli kişiler NSU ve NSU cinayetleri ile bulunan bağlantılarından dolayı yargılanmakta.

Halit Yozgat’ın babası İsmail Yozgat…

mehr