IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Irkçılık Karşıtı Çalışmalar Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi (IDA)

Irkçılık Karşıtı Çalışmalar Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi (IDA), 1990 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki demokratik gençlik derneklerinin inisiyatifiyle kuruldu. Merkez, ırkçılık (eleştirisi), aşırı sağcılık, antisemitizm, eleştirel ırkçılık yaklaşımı ya da kültürlerarası açılım, çoğulculuk, ayrımcılık eleştirisi ve göçmen toplumu konuları alanında bilgilendiren, belgeleyen, danışmanlık yapan ve sınıflandıran bir hizmet merkezi olarak görev yapmaktadır. IDA'ya halen aralarında Alman Federal Gençlik Konseyi (Deutscher Bundesjugendring), Politik Gençlik Konseyi (Ring Politischer Jugend), Alman Spor Gençliği (Deutscher Sportjugend) ve Kankama Sataşma Derneği (Mach' meinen Kumpel nicht an' Verein) üye derneklerinin de bulunduğu 30 çatı örgütü üyedir. (Üye örgütlerimiz bunlardır).

IDA Federal Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik Bakanlığı (BMFSFJ) tarafından desteklenmekte olup, destek amaçlı üyelikler ve bağışlar yoluyla da desteklenebilir. IDA, yönetim kurulu üye örgütlerin temsilcilerinden oluşan kamu yararına bir dernektir. IDA, kendisini Kuzey Ren-Vestfalya'daki gençlik örgütlerinin motor gücü ve destekçisi, ayrıca yine aynı eyaletteki gençlik çalışmalarında eğitmen eğiticisi olarak gördüğü için, 1994 yılından bu yana IDA-NRW Eyalet Projesi'ne (Kuzey Ren-Vestfalya'da Irkçılık Karşıtı Çalışmalar İçin Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi) (www.ida-nrw.de)) dahil olmuştur.

IDA'nın görevleri arasında, ırkçılık hakkında yapılan gözlemler ve gelişmelere dair bilgilendirme yapmaktır. IDA, ırkçılık (eleştirisi), aşırı sağcılık, antisemitizm, eleştirel ırkçılık yaklaşımı ya da kültürlerarası açılım, çoğulculuk, ayrımcılık eleştirisi ve göçmen toplumu konuları alanlarında bilgi toplar, bunları ilgili kişi ve örgütlerle paylaşır. Bunlar ağırlıklı olarak gençlik örgütleri, dernekler, inisiyatifler, okullar ve gençlik çalışmalarında görev yapan eğitmen eğiticileridir.  

Irkçılık ve aşırı sağcılık, Avrupa'nın bütün devletlerinin dikkate alması gereken ve toplumun bütününü ilgilendiren fenomenlerdir. Irkçı veya aşırı sağcı eğilimlerden veya gelişmelerden muaf olan toplumsal bir alan mevcut değildir. Bunlar - olabilecek en farklı biçimlerde görünür olmadıkları yerlerde - en azından gizli bir şekilde ortaya çıkarlar. Önyargılara, ırkçılığa ve aşırı sağcılığa karşı koyabilmek için, çok katmanlı bilgilere ihtiyaç vardır. Bu noktada bu sorunların ortaya nasıl ve neden çıkmış oldukları, en az etki tarzları ve görünüm formları kadar büyük bir öneme sahiptir. Ne de olsa bu çok yönlü sorunlara, çok sayıda farklı tedbirle karşı koymak gerekir. Bu yelpaze kolay anlaşılır pratik örnek ve uygulamalardan, olası eylem biçimlerine kadar uzanmaktadır.

IDA bilgilendirir ve belgelendirir

 • IDA talep üzerine ırkçılık (eleştirisi), aşırı sağcılık, antisemitizm, ırkçılığa eleştirel yaklaşan ya da kültürlerarası açılım, çoğulculuk, ayrımcılık eleştirisi ve göçmen toplumu alanlarının belirli konularıyla ilgili bilgileri bir araya getirir;
 • Sahip olduğu gazete, dergi ve örgüt arşivlerinde, ayrıca uzmanlık alanı bu olan kütüphanelerde ve Vielfalt-Mediathek içinde konuyla ilgili bilgileri bir araya getirir;
 • İnternet sitesinde www.IDAeV.de IDA'nın yaptığı çalışmalara ve seçilmiş konulara dair önemli bilgileri yayınlar;
 • Düzenli olarak yayınlanan çevrimiçi yayını IDA-Infomail'de IDA ve üye örgütleri hakkında güncel bilgileri, faaliyetleri ve yenilikleri, etkinlikleri ve konuyla ilgili yeni yayınları, gençliğe özel noktaları dikkate almak suretiyle yayınlar;
 • Aşağıdaki çevrimiçi veri bankalarını, yapılacak araştırmalar için kullanıma sunar

IDA danışmanlık yapar

 • IDA etkinlikler için konuşmacılar, eğitmenler veya kolaylaştırıcılar temin eder. IDA çalışanları da bu tür faaliyetlerde görev alır;
 • Örgütlerin, derneklerin, öz örgütlenmelerin, inisiyatiflerin, resmi dairelerin, uyum görevlilerinin, bilimsel kurumların vs. iletişim adreslerinin temininde danışmanlık yapar;
 • Proje çalışmalarında ve etkinlik organizasyonlarında danışmanlık hizmeti sunar;
 • Gençlik örgütlerine ve gençlik konseylerine ırkçılık eleştirisi, çeşitlilik yönelimli ve kültürlerarası açılımlı süreçlerinde eşlik eder ve danışmanlık yapar;
 • IDA'nın çalışma alanlarında faaliyet gösteren eğitmen eğiticilerine ve örgütlere danışmanlık yapar.

IDA nitelik kazandırır

 • IDA, gençlik ve eğitim çalışmalarında profesyonel veya fahri olarak görev yapan çalışanlar ve eğitmenler için düzenli olarak etkinlikler (uzman toplantıları, seminerler, çalıştaylar, eğitimler) organize eder;
 • "Göçmen kökenli" genç insanların örgütlerinin aktif üyeleri için kalifikasyon seminerleri düzenler ve bunları etkili bir dernek yapısını inşa etmekte destekler;
 • Gençlik örgütlerine ve gençlik konseylerine ırkçılık eleştirisi, çeşitlilik yönelimli ve kültürlerarası açılımlı süreçlerinde eşlik eder;
 • Bilimsel çalışmalarla pratik gençlik ve eğitim çalışmaları arasında bir kesişim noktası oluşturur.

IDA yayınlar

 • IDA, güncel konulara ve tartışmalara dair gençlik ve eğitim çalışmalarıyla ilgili analizlerin ve çalışma malzemelerinin bulunduğu, hedef gruplara özel kitaplar yayınlar;
 • Anahtar kavramların ve konuların kısa ve öz bir şekilde açıklandığı broşürler yayınlar;
 • İnternet sitesinde Infomail haber akışını yayınlar, ırkçılık (eleştirisi), aşırı sağcılık, antisemitizm, ırkçılığa eleştirel yaklaşım veya kültürlerarası açılım, çeşitlilik, ayrımcılık eleştirisi yanı sıra göç ve göçmen toplumu konularında çeşitli metinleri indirilmek üzere kullanıma sunar;
 • Vielfalt-Mediathek (www.vielfalt-mediathek.de/) içinde federal programlar çerçevesinde aşırı sağcılık, ırkçılık ve antisemitizm aleyhine ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokrasi lehine hazırlanmış olan eğitim malzemelerini bir araya getirir ve bunları ücretsiz olarak ödünç verir.

IDA işbirliği yapar ve ağlar kurar

IDA projeleri destekler, önayak olur ve hayata geçirir

 • IDA, ırkçılık karşıtı ve kültürlerarası çalışmalarla ilgili projeleri destekler ve önayak olur;
 • IDA çeşitli projeleri hayata geçirmiştir ve geçirmektedir, örn.
  • Irkçılığa eleştirel yaklaşan, çeşitlilik yönelimli ve kültürlerarası açılım projeleri
  • Eğitim programlarının değerlendirilmesi için projeler
  • Irkçılık veya antisemitizm gibi konulara pedagojik olarak nasıl yaklaşılacağıyla ilgili projeler
  • Aşırı sağcılık, ırkçılık ve antisemitizm aleyhine ve çeşitlilik, hoşgörü ve demokrasi lehine federal programlar çerçevesinde ortaya çıkan eğitim malzemelerinin Vielfalt-Mediathek içinde kamuoyuna sunulması

Bu internet sitesinde aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak Almanca dilinde ayrıntılı bilgiler de yer almaktadır:

 • "Kaçış ve iltica" başlıklı konumuzla ilgili olarak, ihtiyaca uygun bir şekilde hazırlanmış internet sitelerine ve broşürlere dair bilgiler yer alır. Konuyla ilgili bilgiler gençlik örgütlerinin, eğitmen eğiticilerinin ve fahri çalışanların ırkçılık karşıtı çalışmalarını destekler, mültecilerin öz örgütlenmelerinin faaliyetlerini görünür kılar ve onları ne yapacakları konusunda destekler. Bilgilere sürekli olarak yenileri eklenir ve eksiksiz oldukları iddiasında bulunulmaz.
 • Nefret söylemleri: Facebook, Twitter veya günlük gazetelerin yorum sütunlarında, kullanıcılar her gün yoğun bir şekilde hakaret içeren veya aşağılayıcı yorumlar yaparlar. Bu nefret genellikle göçmenlere, mültecilere veya "öteki" olmanın kişisel bir özellik olarak algılandığı ve bu şekilde tanımlanan insanlara yönelik olarak ortaya çıkar.
 • Nefret söylemleri aşağılayıcı ve yaralayıcıdır. Bu nedenle birçok insan bu söylemlere karşı kendisini savunur: Tartışmaya girer, siler, şikayet eder ya da alaya alır. Hatta bazen insanlarla değil, sosyal botlarla tartışırlar. Bunlar beğeni yapan, retweet eden, yorum yapan ve "yalan haber" yayan robotlardır. Her gün saatler boyunca klavyeleri üzerinden nefret dolu yorumlar yapan trollerden ayırt edilmeleri çok zordur.

Nefret söylemlerine karşı koyabilmek için internet sitemizde nefret söylemlerine karşı faaliyet gösteren inisiyatiflere, "yalan haber"lerin nasıl anlaşılacağına, nefret söylemlerine karşı eyleme geçmeye yardımcı olabilecek yasalara dair bilgiler bulunur, ayrıca internet mesajlarına eleştirel yaklaşımı teşvik etmeyi görev edinmiş olan web seçeneklerine dair de bilgiler vermekteyiz.

Uzman birimlerimiz ve projelerimiz:

 • Vielfalt-Mediathek (www.vielfalt-mediathek.de)
  • IDA'nın Vielfalt-Mediathek enformasyon portali uzman kamuoyuna, okul veya okul dışı eğitim çalışmalarında görev alan eğitmen eğiticilerine ve angaje yurttaşlara hitap etmektedir. Bu kişiler, federal programlar çerçevesinde hazırlanmış olan malzemeleri Vielfalt-Mediathek üzerinden ücretsiz olarak indirebilirler. Bu malzemeler, belli başlı şu konulara yöneliktir:
   • Aşırı sağcılığa karşı korunma ve müdahale
   • Irkçılık
   • Antisemitizm
   • İslam karşıtı ırkçılık
   • Köktendincilik
   • Kültürlerarası öğrenme
   • Çeşitlilik ve demokrasi pedagojisi
  • Bu portal ayrıca "Demokrasiyi yaşama!" başlıklı federal programın projelerine, eylemlerine ve dokümantasyonlarına ve Federal Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik Bakanlığı'nın 2002'den bu yana yürüttüğü ilgili öncül projelere dair de bilgi verir. Düzenli olarak yayınlanan podcastlar ve ekspertizler, konuların ağırlık noktalarına dair arka plan bilgisi sunar.
  • Bu enformasyon portaline www.vielfalt-mediathek.de adresinden ulaşılabilir. Yeniliklerden ve güncel girişlerden haberdar olmak için www.facebook.com/Vielfalt.Mediathek Facebook sayfasından abone olunabilir.
 • IDA-NRW (www.ida-nrw.de)
  • Irkçılık ve aşırı sağcılık yıllardan bu yana toplumsal bir patlama yaşamaktadır: Aşırı sağcıların yaptığı yürüyüşler, duvarlara yazılan ve lokallerde işitilen ırkçı sloganlar, Yahudi mezarlıklarına verilen zararlar ve sinagoglara düzenlenen saldırılar, artık görmezden gelinmeyecek boyutlara ulaşmıştır. Her ne kadar Almanya kamuoyunda yetersiz bir şekilde algılanıyor olsa bile, mülteciler eskiden olduğu gibi bugün de ölüm tehlikesi içinde yaşıyor.
  • Başta gençlerinkiler olmak üzere, ırkçı düşünce ve eylemlere nasıl karşı konulabilir? Önleyici tedbirler nasıl alınabilir? Göçmen toplumu, üstesinden gelinmesi gereken hangi pedagojik zorluklarla karşı karşıyadır?
  • Kuzey Ren-Vestfalya'da Irkçılık Karşıtı Çalışmalar İçin Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi  – kısaca IDA-NRW – 1994 yılından bu yana bu sorular üzerinde çalışmaktadır. IDA-NRW, çalışmalarını NRW'de okul ve okul dışı gençlik (sosyal) çalışmaları yapan uzmanlara yönelik olarak düzenlemektedir. Ancak Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi diğer ilgililere de hizmet vermektedir.
  • IDA-NRW Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mülteci ve Uyum Bakanlığı (MKFFI) bütçesinden desteklenmektedir ve Irkçılık Karşıtı Çalışmalar İçin Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi (IDA e. V.) bünyesinde yer almaktadır.
 • Rheinland Kurban Danışma Merkezi (OBR) (www.opferberatung-rheinland.de)
 • Rheinland Kurban Danışma Merkezi (OBR), danışmanlık faaliyetlerine Temmuz 2012'de başladı. Aşırı sağ ve ırkçı şiddet mağdurları için böylelikle Kuzey Ren-Vestfalya'da eyaletin tümüne hizmet veren iki başvuru merkezi bulunuyor: Dortmund'da bulunan Back up, Westfalen-Lippe Bölgesi  (Arnsberg, Detmold ve Münster illeri) alanını kapsıyor. OBR ise faaliyetlerini Düsseldorf ve Köln üzerinde yoğunlaştırıyor.
 • OBR, NRW Irkçılık Karşıtı Çalışmalar İçin Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi'nin (IDA-NRW) bir hizmeti. Aşırı sağcılık, ırkçılık eleştirisi ve göçmen pedagojisi konularında eyalet çapında faaliyet gösteren bu uzman birim, 1994 yılından bu yana NRW'de aşırı sağ şiddet, aşırı sağ ortam ve ideolojiler üzerinde çalışıyor. Aşırı sağcılığa ve ırkçılığa karşı bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde ağırlıklı olarak ele alınan konulardan biri, gençliğe yönelik sosyal çalışmalarda eğiticilerin ve öğretmenlerin nitelik kazanması.  Buna aşırı sağ eğilimli gençlerin ebeveynleri ve referans kişileri için danışmanlık ağı gibi münferit projeler de eklenmektedir.
 • OBR tüzel kişi olarak Irkçılık Karşıtı Çalışmalar İçin Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezi'ne (IDA) bağlıdır. Ülke genelinde faaliyet gösteren bu dernek, 1990 yılında, ırkçılığa karşı güçlü bir ses çıkarmak amacıyla Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki demokratik gençlik derneklerinin inisiyatifiyle kuruldu. IDA'ya halen aralarında Alman Federal Gençlik Konseyi (Deutscher Bundesjugendring), Politik Gençlik Konseyi (Ring Politischer Jugend), Alman Spor Gençliği (Deutscher Sportjugend) ve Kankama Sataşma Derneği (Mach' meinen Kumpel nicht an' Verein) üye derneklerinin de bulunduğu 30 çatı örgütü üyedir. IDA, yönetim kurulu üye örgütlerin temsilcilerinden oluşan kamu yararına çalışan bir dernektir.