IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Metot modülleri

Bu menü başlığının altında Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı ile bağlantılı konuları ele almaya ve derinine işlemeye imkan tanıyacak şekilde tasarlanmış alıştırmalar bulunmakta. Konunun değişik fasetlerine giriş yaparak NSU konu kompleksini inceleme olanağı sağlamak bu alıştırmaların temel işlevi. Alıştırmaları geliştirmeden önce NSU konusuyla bağlantılı olan iki konu sahası tespit ettik:

- Irkçılık ve insan hakları
- Kurumsal ırkçılık

Bu iki konu irdelenmeden Nasyonal Sosyalist Yeraltı fenomenini bütünüyle kavramak mümkün değil. Bu yüzden bu iki konuya ağırlık veren alıştırmalar derlendi ve özellikle NSU konusuyla ilişkilendirerek modüller şeklinde geliştirildi. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen konular ile ilgili alıştırmalar bulunmakta:

- Kadının rolü / rolleri
- Göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi olan toplum kesiminin talepleri
- Medya ve habercilik
- Kanunlarla ilgili bilgiler
- Kendini örgütleme

Tanışma ve buzları çözme alıştırmaları ve semineri değerlendirme metotları da bulunmakta.

Alıştırmalar konulara göre gruplanmış bulunmakta. Böylece eğitici elemanlar alıştırmaları kendi seminer şekillerine uyarlayabilir ve modüller eğitici elemanlar tarafından katılanların gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre seçip kombine edilebilir.

Belirtilen metotlarda alıştırmanın şekline göre aşağıda belirtilen konularla ilgili bilgiler bulunmakta:

 • Çalışma kağıtları
 • Değerlendirme
 • Örnek
 • Alıştırmanın uygulanışı
 • Konunun içyüzü ve arka planı
 • Moderasyonu üstlenen kişiler için öneri ve bilgiler
 • Kısa tasvir
 • Tartışma ve fikir alışverişini yönlendirebilecek kılavuz sorular
 • Malzeme
 • Değişik şekil / varyant
 • Süre
 • Amaçlar

 

Metot modülleri

Konu/Arka plan

Die Kursteilnehmer_innen werden gebeten, darüber nachzudenken, was sie sich von anderen Menschen und bestimmten Mitgliedern und Gruppen der Gesellschaft wünschen. Sie überlegen, welche dieser Wünsche als Rechte formulierbar sind. Es werden verschiedene Auffassungen des Begriffs 'Recht' diskutiert und die Unterscheidung zwischen Menschen- und Bürgerrechten reflektiert.

Ziele

 • Der Unterschied zwischen Anspruch und Recht wird…
mehr

Konu/Arka plan

Irkçılık ve insan hakları

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma katılımcılara NSU ile ilgili temel bilgilerin aktarmayı amaçlıyor. Semineri yönetenler katılımcıları üç gruba ayırır ve çalışma kağıdı B.IV.1'deki kılavuz soruları temel alarak konu edilen örgütün ve üye olan şahısların özelliklerini tanımlamaya (Steckbrief) yönlendirir. Katılımcılar bunu yaparken çalışmanın teori bölümünde yer alan makaleleri, alıştırmanın çalışma…

mehr

Konu/Arka plan

Katılımcılara alıştırmaların bulunduğu çalışma kağıdı B.VII.1. dağıtılır ve orada bulunan »Alman kimliği« hakkında kurulmuş beş cümle tamamlatılır. Cevaplar katılımcıların ayrıldığı küçük gruplar içerisinde tartışılır ve tartışmanın sonuçları akabinde tüm gruba sunulur. Sonunda küçük gruplar tipik Alman kültürünü yansıtan bir gösteri hazırlayıp genel gruba sunar.

Amaçlar

 • Alman kimliğiyle olan ilişkiyi araştırmak
 • Alman kimliği…
mehr

Konu/Arka plan

Katılımcılar yabancı bir kültüre sahip bir halkı ziyarete gittiklerini farz eder –  bu kültür Albatros adasında bulunmakta. Albatros halkının dilini anlamıyorlar, fakat halk tarafından dostça karşılanıp, orada kendilerine yabancı olan adet ve görenekler gözlemleme fırsatı bulurlar. Grubu yönetenler – (ideali) biri bayan biri erkek olmak üzere – Albatros’un sakinleri rolünü üstlenip kısa bir sahne sunar.

Semineri yöneten ikili bir…

mehr

Konu/Arka plan

Irkçılık ve insan hakları

Irkçılık ve insan hakları; „Alte Feuerwache e. V. Jugendbildungsstätte Kaubstraße (Hg.): Methodenhandbuch zum Thema Antiziganismus für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, 1. Auflage, 2012, Münster: UNRAST-Verlag.“ adlı eserden alınıp uyarlanmıştır.

Alıştırmanın uygulanışı

Her katılımcıya üzerinde bir ifadenin yazılı olduğu bir kart (çalışma kağıdı B.IX.1.) dağıtılır. Katılımcılar…

mehr

Konu/Arka plan

Semineri yönetenler katılımcıları bir insanın dışlanmasına şahit olunca verilebilecek tepkiler hakkında fikir alışverişinde bulunmaya teşvik etmek için, onlara medeni cesareti konu alan »Der Schwarzfahrer« adlı kısa metrajlı filmi izletir (film internette https://www.youtube.com/watch?v=swJ0zhVJ8DU adlı sayfada bulunabilir). Akabinde değişik eylem seçenekleri uygulayıp denemek üzere rol oyunları tertip edilir.

Amaçlar

 • Katılımc…
mehr

Konu/Arka plan

Kurumsal ırkçılık

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma “Dört alan – dört perspektif” alıştırmasının bir devamı. Katılımcılar bir önceki alıştırmada not ettikleri tecrübelere tekabül eden duygu ve davranışlarını not eder (Çalışma kağıdı C.II.). Bu önce bireysel çalışma şeklinde gerçekleştirilir (10 dakika). Akabinde sonuçlar genel grupta bir yazı borduna not edilir. Sonra belli bir durumda müdahale edip edilmeyeceği, ayırımcı…

mehr

Konu/Arka plan

Kurumsal ırkçılık

Alıştırmanın uygulanışı

Çalışma kağıdı (C.I.) bütün katılımcılara dağıtılır ve herkes bireysel olarak üzerinde çalışır. Akabinde katılımcılar küçük gruplara ayrılıp çalışma kağıdındaki ödevde verdikleri cevapları konuşur. Sonunda herkes değerlendirme için bir araya gelir.

Çerçeve şartlar

Süre:

- 30 ila 40 dakika arası

Malzeme:

- Çalışma kağıdı C.I.

- Moderasyon çantası

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı…

mehr

Konu/Arka plan

Katılımcılar en çok beş kişiden oluşan küçük gruplara ayrılır. Gruplara birbiriyle çelişen iki temel hakkı konu eden örneklerin bulunduğu kağıtlar dağıtılır. Amaç, hakim, okul müdürü ve benzeri görevler üstlenerek en az iki örnek vakada beraberce bulunan ihtilafı ve çelişkiyi çözecek bir karara varmak. Bu çoğunlukla temel hakkın birisinin diğer temel hakkın lehine kısıtlandığı sonucuna varıyor. Varılan kararlar akabinde genel…

mehr

Konu/Arka plan

Irkçılık ve insan hakları

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma “Nasyonal Sosyalist Yeraltı ve ırkçılık” konusu hakkında genel bilgi aktarmak amacıyla uygulanır ve bir nevi konuya giriş işlevi görür. Katılımcılar NSU ve NSU’nun toplumsal, kamusal ve strüktürel/yapısal ırkçılıkla bulunan bağlantılarını ele alarak konu ile ilgili temel bilgiler edinir.

Semineri yönetenler çalışma kağıdında (B.III.) bulunan ifadeleri[1]…

mehr