IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Kartlar yeniden karılıyor

Konu/Arka plan

Kurumsal ırkçılık

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma iki bölümden oluşmakta. Birinci bölümde katılımcılar bireysel olarak çalışır, ikinci bölümde birbirleriyle fikir alışverişinde bulunur.

Faz A (15 dakika)

Bu alıştırmada katılımcılara belli kişisel özelliklerinin yazılı olduğu birer “kişilik kartı” dağıtılır (çalışma kağıdı C.IV.1.). Herkes çalışma kağıdı C.VI.’deki soruları başta kendisine verilen kişilik kartında yazılı olduğu “yeni” kişiliğe bürünerek cevaplar.

Faz B (30 dakika)

Söz konusu çalışma kağıdı üzerine çalıştıktan sonra katılımcılar „Café Vielfalt“’da küçük gruplar halinde bir araya gelip, yeni kimliklerine bürünerek fikir alışverişinde bulunurlar. ”Kadın” gibi görünür özellikler kıyafetlere tutturulur.

30 dakika sonra katılımcılar “yeni” kimliklerini bir kenara bırakıp değerlendirme bölümü için yine bir araya gelir.

Çerçeve şartlar

Süre:

- 1 saat

Malzeme:

- Çalışma kağıtları C.IV.1. ve C.VI.

- „Café“ – masaların küçük grupların bir araya gelebilecek şekilde düzenlenmiş olduğu bir oda

- Üzerine yazı yazılabilen çıkartmalar

- Moderasyon çantası

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı C.IV.1.

- Çalışma kağıdı C.VI.

- Çalışma kağıdı C.V.1


Konular
  • Kurumsal ırkçılık
Anahtar kelimeler
  • Çoğunluk toplumundaki tutum tarzları
  • Günlük yaşamda ırkçılık
  • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi