IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Bir derneğin kuruluşu

Konu/Arka plan

Bu alıştırma planlı tatbikat (Planspiel) metoduna dayanmakta ve bir derneğin kuruluşunun somut olarak planlanmasıyla katılımcılara gerçek hayatlarında tatbik edebilecekleri bir eylem seçeneği sunmayı amaçlamakta.

Planlı tatbikat[1]

Planlı tatbikat katılımcıların somut problemleri birbirleriyle etkileşim halinde ve ortak girişimlerde bulunarak çözmesini amaçlar. Katılımcılar mümkün mertebe gerçeğe yakın bir şekilde tertip edilen bir uygulamanın simülasyonu vasıtasıyla konuyla ilgili problemler ve bağlamlar hakkında bilgi edinir, belli roller üstlenip kendilerini belli konumlara koyar, kararlar verir ve eylemlerinin neticelerini görür. Planlı tatbikatın akabinde bulunulan değerlendirmede belli içerik ve davranışlarla ilgili avantajlar ve dezavantajlar ortaya konur. Planlı tatbikat oyunlarında önemli olan amaç ve zamanla ilgili düzenlemelerin katı olmamasıdır (zaman çerçevesi yarım gün ila bir hafta arası olmak üzere). Böylece oluşan geniş bir atmosferde, gerçeğe çok yakın bir şekilde uygulanan bir tatbikatla katılımcıların problemi çözmek için bütün stratejik ve yaratıcılık alanındaki yeteneklerini seferber etmelerini gerektiren bir öğrenim ortamı yaratılmış olur. Grup halinde ortak kararlar alınır, konuşulur, müzakerelerde bulunulur ve değişik görüşler tartışılır. Genellikle bir planlı tatbikat dört fazı kapsar:

 1. Hazırlık
 2. Rollerin dağıtılmasına giriş
 3. Simülasyon ve müzakere fazı (bu asıl oyun fazıdır)
 4. Değerlendirme

Planlı tatbikatlar yoğun hazırlıklar gerektirmekte. Gerekli malzemelerin hazırlanmasının yanı sıra tatbikatın uygulanacağı bir yer bulunup hazırlanması gerekiyor. Çoğu zaman var olan malzemeler de kullanılabilir.


[1] Kaynak ve ayrıntılı bilgi: https://www.bpb.de/lernen/unterrichten/planspiele/70254/die-methodik.

Alıştırmanın uygulanışı

Alıştırma aşağıda belirtilen fazlara ayrılıyor:

Faz A

Hazırlık: Planlı tatbikat (Planspiel) metodunun izah edilmesi

Faz B

Giriş: Grupların oluşturulması, sözcük listesinin bulunduğu çalışma kağıdının dağıtılması (H.II.), Ödev: Dernek kuruluşu: Bir dernek kurmak istiyorsunuz. Metni okuyup çalışma kağıtlarını ve sözcük listesini temel alarak bir derneğin kuruluşunu simüle ediniz.

Faz C

Simülasyon ve müzakere fazı: Küçük gruplar halinde katılımcılar derneğin kuruluşunu gözden geçirir.

Faz D

Değerlendirme: Genel grupta “dernekler” kendilerini tanıtır ve bundan yola çıkarak kendini örgütlemenin avantajları ve dezavantajları konuşulur.

Çerçeve şartlar

Süre:

- 3 buçuk ila 4 saat arası

Malzeme:

- Çalışma kağıdı H.II.

- Moderasyon çantası

- Yazı bordu

- Duvar panosu

- İnternet bağlantısı bulunan bilgisayar

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı H.II.

- Örnek tüzük

- Kuruluş tutanağı

- Sözcük listesi


Konular
 • Kendini örgütleme
Anahtar kelimeler
 • Güvenlik hissi
 • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
 • Eğitimciler/Öğretmenler
 • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
 • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
 • Ders ve çalışma malzemesi