IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Almanya Türk Toplumu'nun talepleri

Konu/Arka plan

Almanya’da, üyeleri ırkçı şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan insanlar topluluğu ve gruplar, NSU’nun kendisini ifşa etmesinden sonra ve bununla birlikte devletin olaylarla bağlantılarının olduğunun ortaya çıkmasıyla sayısız araştırmalarda bulundu ve konuya ilişkin fikir ve görüşlerini yayınladı. Almanya Türk Toplumu’nun (Türkische Gemeinde in Deutschland) NSU ile ilgili yayınladığı bildiri[1] buna bir örnek.

Bildirinin beşinci kısmında (Kısım V., sayfa 62 ve devamı) aşağıda belirtilen taleplerde bulunuluyor:

 • Emniyet makamlarının başarısızlığının aydınlatılması!
 • Şiddetin, neoırkçılığın ve terörün etkili biçimde engellenip kökünün kazınması
 • Kamuoyunda halk önünde yüzleşilmesi. Sosyal Darwinizm, ön yargı ve ırkçılığa karşı kültürel önlemlerde bulunulması
 • V-Leute’ların görevlendirilmemesi[2]
 • [Anayasayı Koruma] Federal Kurumu’nun (Bundesamt für Verfassungsschutz) mevcut yapısı, anlayışı ve personeliyle kaldırılması
 • Almanya Federal Meclisi’nde neoırkçılığın devamlı ele alınması/daimi bir komite kurulması/ırkçılığa karşı bir bildirinin (Antirassismuserklärung) hazırlanıp sunulması
 • Irkçılıkla bağlantısı olan olayları gözlemleyen bir devlet dairesi[nin kurulması]
 • Sağcılık, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir federal görevli makamı[nın oluşturulması]
 • Kaynaklar & yönetim: Federal Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu’nun / Irkçılığa karşı mücadele eden sivil toplum örgütlerinin donanımı ve yetkisi [yeterli derecede donatılması ve yetkilendirilmesi]
 • Yasa çıkarma düzeyinde çıkarılması gereken sonuçlar/atılması gereken adımlar [çerçevesinde] (federal düzeyde ve eyalet düzeyinde) ayrımcılığa karşı yasaların çıkarılması
 • Ülke çapında eğitim alanında uygulanacak ayrımcılığa karşı tasarılar(ın geliştirilmesi)
 • Irkçılığa karşı soruşturma yürüten mercilerin içerisindeki ırkçılığa karşı yapısal tedbirlerin alınması
 • Sendikalar, refah dernekleri ve dini kurumlar gibi sivil toplum örgütlerin olanlardan sonuçlar çıkarması [ve gerekirse tedbirler/yapısal değişikliklerde bulunması]

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ırkçı şiddetin kurbanları için bir anma/anıt yerinin tesis edilmesi


[1] Metnin tamamı: https://tgd.de/wp-content/uploads/2013/09/2013.08.27_TGD_NSU-Bericht.pdf.

[2] V-Leute (V-Mann, V=Vertrauensmann, Verbindungsmann’ın çoğulu): Muhbir/haber elemanlarıyla kıyaslanabilir; V-Mann genellikle kanun koruyucuları tarafından kullanılan bir terimdir; bir kişi ya da teşkilat hakkında (özellikle organize suç ya da terör örgütlerinin içinden), organik bağı bulunmadığı halde istihbarat ya da kanun koruyucu kuruma kişisel nedenlerle ya da maddi kazanç karşılığında bilgi sızdıran kişi. Görevleri genelde süreklilik gösterir ve uzun yılları kapsar.

Alıştırmanın uygulanışı

Semineri yönetenler katılımcıları, bildiride belirtilen taleplerin hangilerinin sorumlular tarafından yerine getirildiğini araştırmaları için küçük grupları ayırır.

Değerlendirme

Akabinde genel grup toplanır ve sonuçlar sunulur. Semineri yönetenler sonuçları görselleştirmek amacıyla bir puan sistemi uygular:

- yeşil: talep yerine getirilmiştir

- sarı: talep yerine getirilmekte

- kırmızı: talep yerine getirilmemiş durumda

Sonuçların sunumundan sonra fikir alışverişinde bulunulur.

Fikir alışverişine yön verebilecek sorular

- Katılımcıların 270 örgütü kapsayan bir çatı örgüt olan Almanya Türk Toplumu (Türkische Gemeinde in Deutschland TGD) hakkında seminere katılmadan önce bilgileri var mıydı?

- Katılımcıların TGD’nin bildirimi – ve bildirimde varılan sonuçlar – hakkında seminere katılmadan önce bilgileri var mıydı?

- Bildirimde varılan neticeler ve dile getirilen talepler grup tarafından nasıl değerlendiriliyor?

- Dile getirilen taleplerin aşırı sağ teröre ve eylemin temelinde yatan toplumdaki ırkçı eğilimlere karşı etkili olacağını düşünüyor musunuz?

- Cevapların, bakış açısına göre (yani göçmen geçmişi veya göçmen aile geçmişi bulunup ve bulunmadığına göre) görüşlerin farklılık göstereceğini düşünüyor musunuz?

Çerçeve şartlar

Süre:

- 1 buçuk saat

Malzeme:

- Metin: Almanya Türk Toplumu’nun (Türkische Gemeinde in Deutschland TGD) NSU ile ilgili yayınladığı bildiri ve bildiriden çıkarılan sonuçlar

- Çalışma kağıdı E.III.

- Yapıştıracak daire şeklinde kartondan kesilmiş işaretler: yeşil, sarı ve kırmızı

- Duvar panosu/raptiye

- Poster üzerinde Almanya Türk Cemaati’nin (Türkische Gemeinde in Deutschland TGD) talepleri

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı E. III.


Konular
 • Göçmen geçmişi veya göçmen aile hikayesi bulunan insanlar topluluğunun talepleri
Anahtar kelimeler
 • Medya ve habercilik
 • Günlük yaşamda ırkçılık
 • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) davası
 • NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı)
 • Ötekileştirme
Hedef kitleler
 • Eğitimciler/Öğretmenler
 • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
 • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
 • Ders ve çalışma malzemesi