IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Kişilik çiçeği

Kisilik cicegi oernek

Örnek

Konu/Arka plan

Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma iki bölümden oluşmakta. Birinci bölümde katılımcılar kişilik çiçeğine doldurulması gereken bilgileri yazar. Katılımcı ortaya kendi ismini not eder ve etrafına kendi kişiliğini belirlediğini düşündüğü öğeleri ekler. Öğeleri not ederken, onların kişiliği için önemini isim ve öğe arasına koyduğu mesafe ile veya farklı alanlara not ederek belirtir (söz konusu öğe isme ne kadar yakın not edilirse, kişilik için o kadar önemli olarak değerlendiriliyor). Kişilik çiçeklerinin öğeleri ayrıca moderasyon kartlarına not edilir ve seminere yönetene verilir.

Bu ödevi yerine getirmek için 15 dakika süre tanınır. Akabinde katılımcılar ikişer gruplara ayrılıp birbirlerine 20 dakika süre içerisinde kişilik çiçeklerini izah ederler.

Alıştırmanın ikinci bölümünde katılımcılar daire şeklinde dizilmiş sandalyelere geri döner. Dairenin ortasında bütün kartlar bulunmakta. Katılımcılara bu kartlara sakince bakma imkanı tanınır. Bunu takiben, değişik kişiler bu derleme içerisinden birer tane terim/kavram seçip sesli şekilde okur. Sesli okunan terimle kendini özdeşleştiren katılımcılar (terimi kendisinin daha önce not edip etmediğine bağlı olmaksızın) ayağa kalkıp kısa bir süre için ayakta durur. Söz konusu terimlerle ilgili yorum yapılmamasına özen gösterilmeli. Akabinde grup değerlendirmede bulunur.

Çerçeve şartlar

Süre:

- 40 ila 50 dakika arası

Malzeme:

- Moderasyon çantası

- Moderasyon kartları

Çalışma malzemesi


Konular
  • Tanışma ve buzları çözmeye (Warm-up) yönelik alıştırmalar
Anahtar kelimeler
  • Kimlik ve özellik atfetme (toplumsal bağlamda)
  • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi