IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Kurban – fail – müşterek fail/suç ortağı – aktör

Konu/Arka plan

Kurumsal ırkçılık

Alıştırmanın uygulanışı

Bu alıştırma “Dört alan – dört perspektif” alıştırmasının bir devamı. Katılımcılar bir önceki alıştırmada not ettikleri tecrübelere tekabül eden duygu ve davranışlarını not eder (Çalışma kağıdı C.II.). Bu önce bireysel çalışma şeklinde gerçekleştirilir (10 dakika). Akabinde sonuçlar genel grupta bir yazı borduna not edilir. Sonra belli bir durumda müdahale edip edilmeyeceği, ayırımcı davranış ve sözlerin ne şekilde konu edilebileceği ve bu tip davranışlarda bulunan ve sözler sarf eden kişilerin kendi yaptıklarıyla nasıl yüzleştirilebileceği tartışılır.

Çerçeve şartlar

Süre:

- 30 dakika

Malzeme:

- Çalışma kağıdı C.II.

- Moderasyon çantası

- Yazı bordu

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı C.II.


Konular
  • Kurumsal ırkçılık
Anahtar kelimeler
  • Çoğunluk toplumundaki tutum tarzları
  • Günlük yaşamda ırkçılık
  • Çeşitliliğin pozitif algılanması (toplumsal anlamda)
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi