IDA e.V. auf Facebook
IDA e.V. auf Instagram
RSS Feed abonnieren

Tipik Alman – nedir ve kimdir?

Konu/Arka plan

Katılımcılara alıştırmaların bulunduğu çalışma kağıdı B.VII.1. dağıtılır ve orada bulunan »Alman kimliği« hakkında kurulmuş beş cümle tamamlatılır. Cevaplar katılımcıların ayrıldığı küçük gruplar içerisinde tartışılır ve tartışmanın sonuçları akabinde tüm gruba sunulur. Sonunda küçük gruplar tipik Alman kültürünü yansıtan bir gösteri hazırlayıp genel gruba sunar.

Amaçlar

  • Alman kimliğiyle olan ilişkiyi araştırmak
  • Alman kimliği kavramıyla bağlantılı olan problemleri ortaya çıkarmak
  • Başka milletten olan insanlara karşı olan davranışların neticelerini kestirmeyi öğrenmek

Alıştırmanın uygulanışı

Faz A

Katılımcılara çalışma kağıdı “Tipik Alman!?” (»Typisch deutsch!?« (B.VII.1.)) dağıtılır ve orada belirtilmiş cümleleri düşünmeden spontane tamamlamaları söylenir. Bunun için beş ila on dakika süre verilir.

Alman toplumu içerisinde kök salmış olan üstü kapalı kurgu ve ön yargıların farkına vardırmak için katılımcılara Kuzey Almanya, Güney Almanya, Batı Almanya ve Doğu Almanyalı Almanların kendilerinde çağrıştırdıkları özellikler de sorulabilir.

Değişik biçim

Herkese “Tipik Alman!?” başlıklı çalışma kağıdının (»Typisch deutsch!?« (B.VII.2.)) bir nüshası dağıtılır. Katılımcılar kağıtta belirtilen ifadelerin içerisinde katıldıkları ifadelere işaret koyar. Bunun için beş dakika süre ayrılır. “Tipik Alman” konusu detaylı olarak işlenmeyecekse bu şekil seçilebilir, çünkü biyografi/yaşam öyküsü bu varyantta dikkate alınmıyor. Fakat “Tipik Alman ne ve kimdir” sorusu daha derin işlenecekse bu alıştırma ilk alıştırmaya ilaveten işlenebilir.

Faz B

Çalışma kağıdındaki ödevi bitiren katılımcılar el kaldırarak bunu işaret eder ve üç dört kişilik bir grup kurar. Küçük gruplar diğer odalara dağılırlar. Orada verdikleri cevapları karşılaştırıp ortak noktaları ve farklılıkları bir yazı borduna not ederler. Ayrıca çalışma kağıdı B.VII.3.’te belirtilen ödevi yerine getirirler. Bu çalışmalar için 30 ila 40 dakika arası süre tanınır. Akabinde hazırlanan gösteri ve posterler genel gruba sunulur.

Değerlendirme

Genel grupta Alman kimliği ile veya Almanya’da yaşamak konusu ile ilgili değişik görüşler ve zorluklar konuşulur. Bu konuşmanın odak noktasını “Almanlar başkaları tarafından nasıl algılanıyor” sorusu oluşturur. Almanların, yabancıların kendilerini nasıl gördüğü hakkındaki tahminleri gerçeğe tekabül ediyor mu? Uluslararası medyada yer alan farklı olaylara göre Almanların nasıl görüldüğü konusunda ne tür farklılıklar algılanabiliyor?

Kendi kimliğinin dışardan nasıl algılandığı konusunda yürütülen üstü kapalı tahminlerin bir karşılaşmayı etkilemesi kültürlerarası ne tür yanlış anlaşmalara yol açabilir? Bir insanın kendi uyruğuyla sorunlu bir ilişkisi olması nasıl sonuçlar doğurabilir?

Çerçeve şartlar

Süre:

- 1 ila 1 buçuk saat arası

Malzeme:

- Çalışma kağıdı B.VII.1. – B.VII.3.

- Moderasyon çantası

- Yazı bordu

Çalışma malzemesi

- Çalışma kağıdı B.VII.1.

- Çalışma kağıdı B.VII.2.

Çalışma kağıdı B.VII.3.


Konular
  • Irkçılık ve insan hakları
Anahtar kelimeler
  • Çoğunluk toplumundaki tutum tarzları
  • Günlük yaşamda ırkçılık
Hedef kitleler
  • Eğitimciler/Öğretmenler
  • Göçmen geçmişi olan kişiler/People of Color
  • Angaje olan vatandaşlar
İletişim aracı türü
  • Ders ve çalışma malzemesi